Search

Pou yon èd ak garanti yon enpak dirab !
Pou yon èd ak garanti yon enpak dirab !


SSBP salye enplikasyon ak angajman sitwayen chak manm li yo devan sitiyasyon kritik rejyon gran Sid peyi a ap travèse.


Pandan l'ap ankouraje yon èd reflechi pou yon enpak dirab, entèvansyon n'ap planifye koulye a dwe pèmèt nou:


1) Swaye blese yo

2) Akonpaye nouvo andikape yo

3) Reyentegre sila yo ki dekapitalize

4) Ede remete kanpe aktivite ekonomik lokal yo.


Pou sa posib, nou rekòmande chak aktè k'ap fè don a fanmi viktim yo pou yo achte pwodui lokal chak fwa li posib.


Ak tèt ansanm n ap reyisi !


Konsèy Administrasyon

SSBP

3 views0 comments

Recent Posts

See All