Search

Latè tranble nan dat 14 dawou nan regyon gran Sid Peyi a
Latè tranble nan dat 14 dawou nan regyon gran Sid Peyi a


Nan moman gwo doulè ak lapenn ki frape frè ak sè nou ki nan gran Sid peyi a nan maten samdi 14 dawou, aprè yon tranbleman tè sekwe epi pwovoke anpil blese grav, lanmò ak anpil pèt materyèl


Gras ak manm konsèy administrasyon ki sou plas, n'ap akonpaye ekip sekouris nan soutni chak fanmi afekte eki bezwen chiriji rapid pandan n'ap evalye bezwen enpòtan ki pral vini aprè yo


Nan yon élan solidarite , nou mande yon tèt ansanm pou soutni fanmi sinistre yo, n'ap envite chak antreprenè ak antrepriz ki vle pote konkou yo, sou yon fòm oswa sou yon lòt, pou yo kontakte SSBP rapidman nan adrès li: AFPEC (12, rue Pacot, entre la rue Bellevue et la rue 4) oubyen ekri sou nimewo sa a :4273 6901


Konsèy Administrasyon

SSBP

3 views0 comments

Recent Posts

See All