Search

Kisa ki ANN DEAL?


Ann deal, se yon ribrik tou nèf SSBP mete sou pye pou kapab ede antreprenè fè biznis pi byen, pi pwofesyonèl sou rezo a. Li soti sou fòm yon seri anons, li konsène ni biznisman ki vle achte, ni sila ki gen pou vann.
Si w ap chèche yon pwodui/sèvis oubyen ou gen pou vann. Kontakte SSBP Admin nan 4273 6901 oubyen sou email SSBP a ki se sasebiznispam18@gmail.com.
Anatandan, ANN DEAL !


10 views0 comments

Recent Posts

See All